Pedagogickí zamestnanci

Učitelia:

P.č. Meno učiteľa Funkcia Predmet
1 Ing. Bažík Jaroslav učiteľ OP elektrotechnika
2 Ing. Benčúrik Miroslav učiteľ OP elektrotechnika
3 Mgr. Cibiček Ľubomír učiteľ VP telesná výchova
4 Mgr. Čavojová Katarína zástupca riad. – VP matematika – chémia
5 Ing. Dohányosová Lenka učiteľka OP stavebníctvo – ekonomika
6 Mgr. Federičová Marianna učiteľka VP anglický jazyk – matematika – fyzika
7 Mgr. Gajdošová Eva PhD učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
8 Mgr. Gibej Milan riaditeľ školy – VP matematika – fyzika
9 Mgr. Jana Slováková učiteľka VP anglický jazyk
10 Mgr. Hlinková Jana učiteľka VP nemecký jazyk, TV, ruský jazyk
11 Mgr. Horecký Ján učiteľ VP anglický jazyk
12 Mgr. Koiš Milan učiteľ VP informatika
13 Ing. Kollár Ján učiteľ VP informatika
14 Ing. Kostolná Mária učiteľka OP stavebníctvo
15 Ing. Kováčiková Želmíra učiteľka OP stavebníctvo
16 Ing. Krebs Marián učiteľ OP strojárstvo
17 Mgr. Špeťko Andrej učiteľ VP slovenský jazyk – etická výchova
18 Mgr. Majtánová Dora učiteľka VP matematika – fyzika
19 Mgr. Malý Jiří učiteľ OP strojárstvo
20 Mgr. Mračková Ivana učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
21 Mgr. Nagyová Andrea učiteľka VP anglický jazyk
22 Ing. Novotný Peter učiteľ OP strojárstvo
23 Ing. Pajtina Peter učiteľ OP strojárstvo
24 Ing. Rucová Eva učiteľka OP stavebníctvo – ekonomika
25 Mgr. Trnkusová Eva sociálny pedagóg poradenstvo
26 Ing. Vychovalá Tatiana učiteľka OP stavebníctvo

 


Majstri odbornej výchovy:

P.č. Meno predmet
1 Mgr. Belko Ján Hlavný majster (AUTO/STR)
2 Bartoň Miroslav MPS
3 Bc. Bucko Radovan KLAM / MAL / STR
4 Miroslav Dohányos STO
5 Čati Peter MPS
6 Čech Ľubomír ML
7 Bc. Gulyás Ján ELE
8 Mgr. Matúš Ladislav AUTO / MAL
9 Plešková Daniela Marketing
10 Slovák Štefan MPS
11 Varga Miroslav INŠ