Pedagogickí zamestnanci 2019/2020

Učitelia:

P.č. Meno učiteľa Funkcia Predmet
1 Ing. Bažík Jaroslav učiteľ OP elektrotechnika
2 Ing. Benčúrik Miroslav učiteľ OP elektrotechnika
3 Mgr. Cibiček Ľubomír učiteľ VP telesná výchova
4 Ing. Dohányosová Lenka zástupca riaditeľa školy stavebníctvo – ekonomika
5 Mgr. Federičová Marianna učiteľka VP anglický jazyk – matematika – fyzika
6 Mgr. Gajdošová Eva PhD materská dovolenka slovenský jazyk – etická výchova
7 Mgr. Gibej Milan riaditeľ školy – VP matematika – fyzika
8 Mgr. Hlinková Jana učiteľka VP nemecký jazyk, TV, ruský jazyk
9 Mgr. Horecký Ján zástupca riaditeľa školy anglický jazyk
10 Ing. Ivanics Nikolas učiteľ OP strojárstvo
11 Mgr. Koiš Milan učiteľ VP informatika
12 Ing. Krenčan Martin učiteľ VP informatika
13 Ing. Kostolná Mária učiteľka OP stavebníctvo
14 Ing. Kováčiková Želmíra učiteľka OP stavebníctvo
15 Ing. Krebs Marián učiteľ OP strojárstvo
16 Mgr. Majtánová Dora učiteľka VP matematika – fyzika
17 Mgr. Malý Jiří učiteľ OP strojárstvo
18 Mgr. Mračková Ivana učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
19 Mgr. Nagyová Andrea učiteľka VP anglický jazyk
20 Ing. Novotný Peter učiteľ OP strojárstvo
21 Ing. Rucová Eva učiteľka OP stavebníctvo – ekonomika
22 Mgr. Trnkusová Eva sociálny pedagóg poradenstvo
23 Mgr. Slováková Jana učiteľka VP anglický jazyk
24 Mgr. Špeťko Andrej učiteľ VP slovenský jazyk – etická výchova
25 Ing. Vychovalá Tatiana učiteľka OP stavebníctvo


Majstri odbornej výchovy:

P.č. Meno predmet
1 Mgr. Belko Ján Hlavný majster (automechanik / strojár)
2 Bartoň Miroslav mechanik počítačových sietí
3 Bc. Bucko Radovan klampiar / maliar / strechár
4 Miroslav Dohányos stolár
5 Čati Peter mechanik počítačových sietí
6 Čech Ľubomír mechanik lietadiel – mechanika
7 Bc. Gulyás Ján elektrikár
8 Mgr. Matúš Ladislav automechanik / maliar
9 Plešková Daniela marketing
10 Slovák Štefan mechanik počítačových sietí
11 Varga Miroslav inštalatér