Pedagogickí zamestnanci 2020/2021

Učitelia:

P.č. Meno učiteľa Funkcia Predmet
1 Ing. Bažík Jaroslav učiteľ OP elektrotechnika
2 Ing. Benčúrik Miroslav učiteľ OP elektrotechnika
3 Mgr. Cibiček Ľubomír učiteľ VP telesná výchova
4 Ing. Dohányosová Lenka zástupca riaditeľa školy stavebníctvo – ekonomika
5 Mgr. Federičová Marianna učiteľka VP anglický jazyk – matematika – fyzika
6 Mgr. Gajdošová Eva PhD materská dovolenka slovenský jazyk – etická výchova
7 Mgr. Hlinková Jana učiteľka VP nemecký jazyk, TV, ruský jazyk
8 Mgr. Horecký Ján riaditeľ školy anglický jazyk
9 Ing. Kollár Ján zástupca školy informatika
10 Ing. Kostolná Mária učiteľka OP stavebníctvo
11 Ing. Kováčiková Želmíra učiteľka OP stavebníctvo
12 Ing. Krebs Marián učiteľ OP strojárstvo
13 Mgr. Majtánová Dora učiteľka VP matematika – fyzika
14 Mgr. Malý Jiří učiteľ OP strojárstvo
15 Mgr. Mračková Ivana učiteľka VP slovenský jazyk – etická výchova
16 Mgr. Nagyová Andrea učiteľka VP anglický jazyk
17 Ing. Novotný Peter učiteľ OP strojárstvo
18 Ing. Pajtina Peter učiteľ OP strojárstvo
19 Ing. Rucová Eva učiteľka OP stavebníctvo – ekonomika
20 Mgr. Trnkusová Eva sociálny pedagóg poradenstvo
21 Mgr. Urbanová Mária učiteľka VP anglický jazyk
22 Mgr. Slováková Jana učiteľka VP anglický jazyk
23 Mgr. Špeťko Andrej učiteľ VP slovenský jazyk – etická výchova
24 Ing. Vychovalá Tatiana učiteľka OP stavebníctvo
25 Ing. Židek Ján učiteľ OP informatika


Majstri odbornej výchovy:

P.č. Meno predmet
1 Mgr. Belko Ján Hlavný majster (automechanik / strojár)
2 Bartoň Miroslav mechanik počítačových sietí
3 Bc. Bucko Radovan klampiar / maliar / strechár / inštalatér
4 Miroslav Dohányos stolár
5 Čech Ľubomír mechanik lietadiel – mechanika
6 Bc. Gulyás Ján elektrikár
7 Mgr. Koiš Milan mechanik počítačových sietí
8 Mgr. Matúš Ladislav automechanik / maliar
9 Plešková Daniela marketing
10 Slovák Štefan mechanik počítačových sietí
11 Varga Miroslav inštalatér