Triedny učiteľ

Trieda Triedny učiteľ/ka Majster OV
Ing. Tatiana Vychovalá I.A+S Mgr. Ján Belko, Bc. Radomír Bucko, Miroslav Dohányos
Mgr. Andrej Špeťko I.E+I Mgr. Ján Belko, Bc. Radomír Bucko
Mgr. Ján Horecký I.MPS+MA Peter Čati, Miroslav Bartoň, Daniela Plešková
Mgr. Marianna Federičová I.MPS+ML Štefan Slovák, Daniela Plešková
Ing. Ján Kollár II.A Mgr. Ladislav Matúš
Ing. Želmíra Kováčiková II.E+I+S Bc. Ján Gulyás, Miroslav Varga, Miroslav Dohányos
Mgr. Jana Hlinková II.MPS+ML Štefan Slovák, Ľubomír Čech
Ing. Eva Rucová II.MPS+MA Štefan Slovák, Daniela Plešková
Ing. Miroslav Benčúrik III.A+E Mgr. Ladislav Matúš, Bc. Ján Gulyás
Ing. Mária Kostolná III.I+S Miroslav Varga, Miroslav Dohányos
Ing. Peter Novotný III.MPS Peter Čati, Miroslav Bartoň
Mgr. Ivana Mračková III.ML+MA Ľubomír Čech, Daniela Plešková
Mgr. Andrea Nagyová IV. MPS Peter Čati, Miroslav Bartoň
Ing. Lenka Dohányosová IV.ML+MA Ľubomír Čech, Daniela Plešková
Mgr. Ľubomír Cibiček I.ST+STR+EN ———————-
Ing. Marián Krebs II.ST+STR+PRS ———————