Triedny učiteľ 2019/2020

Trieda Triedny učiteľ/ka Majster OV
Ing. Miroslav Benčúrik
I.A+E Mgr. Ján Belko, Bc. Radomír Bucko
Ing. Mária Kostolná
I.I+S Mgr. Ján Belko, Miroslav Dohányos
Mgr. Marianna Federičová
I.MPS+MA Štefan Slovák, Daniela Plešková
Mgr. Andrea Nagyová
I.MPS+ML Miroslav Bartoň, Peter Čati, Ľubomír Čech
Ing. Tatiana Vychovalá
II.A+S Mgr. Ladislav Matúš, Miroslav Dohányos
Mgr. Andrej Špeťko
II.E+I Bc. Ján Gulyás, Miroslav Varga
Mgr. Ivana Mračková
II.MPS+MA Miroslav Bartoň, Peter Čati, Daniela Plešková
Mgr. Marianna Federičová
II.MPS+ML Miroslav Bartoň, Ľubomír Čech
Ing. Marián Krebs
III.A Mgr. Ladislav Matúš
Ing. Želmíra Kováčiková
III.E+I+S Bc. Ján Gulyás, Miroslav Varga, Miroslav Dohányos
Ing. Eva Rucová
III.MPS+MA Štefan Slovák, Daniela Plešková
Mgr. Jana Hlinková
III.MPS+ML Štefan Slovák, Ľubomír Čech
Mgr. Peter Novotný
IV. MPS Peter Čati, Miroslav Bartoň
Mgr. Ivana Mračková
IV.ML+MA Ľubomír Čech, Daniela Plešková
Ing. Mária Kostolná
I.ST+STR+EN ———————-
Mgr. Ľubomír Cibiček
II.ST+STR+EN ———————