Rodičovské združenie

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie    Žiacka rada    Fond školy

Rodičovské združenie je nezávislé združenie rodičov, ktorého poslaním je spolupracovať a podporovať úsilie školy skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Zabezpečuje ochranu práv a záujmov žiakov. Napomáha pri organizovaní mimoškolských činností.

Spolurozhoduje a finančne sa podieľa na podpore aktivít tried prostredníctvom zástupcov tried z radov rodičov.

Podnecuje uplatňovanie nových technológií a vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu

 

Rada Rodičovského združenia – Súkromná SOŠ na Exnárovej 20, 826 01 Bratislava

Zloženie rady RZ pre školský rok 2014/2015

Predseda: Horváthová Alena II. ST + STR + EN

Tajomník: Adamcseková Eva IV. MPS+MA

Pokladník: Dohányosová Lenka IV. MPS+MA

Zástupcovia tried:

 1. Cseh Jozef I. A
 2. Korol Jurij I. E+A
 3. Kahajová Alena I. I+S
 4. Biháriová Rozália I.MPS+ML+MA
 5. Netolická Anna II.A
 6. Culinková Andrea II.I+S
 7. Múllerová Henrieta II.E
 8. Hackerová Monika II. MPS
 9. Bothová Iveta II.MPS+MA
 10. Pätoprstá Andrea III.E+I
 11. Mrázová Alena III.E+I
 12. Cseh Jozef III.A
 13. Benešová Beáta III. MPS+MA
 14. Maršová Martina III.MPS+OSV
 15. Fedák Jozef III.MPML
 16. Panáková Gabriela IV.MPS+OSV
 17. Koštrna Milan I.ST+STR+EN

 

Stanovy RZ (súbor na prevzatie)

logo_acrobat