Termíny školských prázdnin

Školský rok 2019/2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019

 

(utorok)

30. október – 31. október 2018 4. november 2018

 

(pondelok)

vianočné 20. december 2019

 

(piatok)

23. december 2019 –
7. január 2020
8. január 2019

 

(streda)

polročné 31. január 2020

 

(piatok)

3. február 2020

 

(pondelok)

4. február 2020

 

(utorok)

jarné Bratislavský kraj, Nitrianský kraj, Trnavský kraj 14. február 2020

 

(piatok)

17. február – 21. február
2020
24. február 2020

 

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
21. február 2020

 

(piatok)

24. február – 28. február
2020
2. marec 2020

 

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj 28. február 2020

 

(piatok)

2. marec – 6. marec 2020 9. marec 2020

 

(pondelok)

veľkonočné 8. apríl 2020

 

(streda)

9. apríl – 14. apríl 2020 15. apríl 2020

 

(streda)

 

Termíny školských prázdnin 2019-2020