OZNAM: Pre žiakov a rodičov

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe uskutočneného prieskumu záujmu žiakov sa vedenie školy a zriaďovateľ školy rozhodli, že tomto školský rok a vyučovanie sa riadne ukončí  pre všetkých žiakov našej školy dňa 30. júna 2020 o 8:00 hod v priestoroch školy. Podrobnejšie informácie cez triednych učiteľov.

Vedenie školy.