OZNAM: Prerušenie vyučovania od 16.3. do 27.3.2020

OZNAM

Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu pokračuje prerušenie vyučovania

od 16.marca do 27.marca 2020

z dôvodu prevencie proti šíreniu koronavírusu.

Menia sa termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

Riadny termín EČ a PFIČ MS:

31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk

Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe, sa presúva na obdobie:

od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020

Viac informácii nájdete na:

www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme včas informovať.

Vedenie školy.