Odborná exkurzia v Historickom vojenskom múzeu v Piešťanoch

Ak je niečo historické, to ešte neznamená, že to našich žiakov
nazaujíma. Nehovorím však o prehistorických dinosauroch, ale
o niečom „trochu“ mladšom… Reč je o vojenskej
a leteckej technike z 2. sv. vojny, ktorá sa nachádza
v Historickom vojenskom múzeu v Piešťanoch. Keďže
I.MPS+ML je zložená z polovice žiakov z leteckých
mechanikov a z mechanikv PC, ktorí sa zaujímajú
o leteckú techniku a elektroniku, s nadšením
privítali možnosť odbornej exkurzie do exteriérov a interiérov
múzea. Tá sa im naskytla dňa 29.11.2019. Odborný výklad spojený
s históriou 2. sv. vojny im poskytla správkyňa múzea
a zároveň vysvetlila, že múzeum patrí pod správu MO SR.
Odviedla ozaj skvelú prácu, o čom svedčí aj fakt, že
chlapci boli prekvapení, že toľko fundovaných technických
informácií a technických detailoch o vojenskej technike
dostávajú od dámy a nie od pána, čo by skôr očakávali.

Prešli sme hangáre, kde boli umiestnené tanky, autá, poľné
lekárne a dostali sme sa na voľnú plochu s lietadlami,
ktoré chlapcov asi najviac zaujímali. Boli tu vojenské vrtuľníky,
helikoptéry, stíhačky rôznej veľkosti, sily a manévrovacej
obtiažnosti. Štafetu odborného výkladu prebral p. Mgr. Jirka
Malý, ktorý vyučuje odborné predmety našich leteckých
mechanikov a dnes sa nám plne venoval. Chlapci nahliadli do
útrob niekoľkých jedinečných typov lietadiel, ktorými sa
lietalo a bojovalo počas 2. sv. vojny, pozreli si
komplikovaný systém motora a získali tak množstvo
zaujímavých autentických informácií. Navyše sa aktívne
zapájali do diskusie a prejavili slušnú dávku vedomostí už
teraz. Verím, že exkurzia bola užitočná a padla na úrodnú
pôdu. Týmto by som sa chcela poďakovať aj p. Jirkovi Malému za
ochotu, a spoluprácu.

Mgr.
Andrea Nagyová, tr.učiteľka