Nepedagogickí zamestnanci 2020/2021

Zamestnanci: ADMI/THP

P.č. Meno Funkcia
1 Ing. Hanuska Pavol Generálny riaditeľ
2 Adamčík Juraj ekonomický manažér
3 Bc. Kučera Daniel technický manažér
4 Švecová Kristína tajomníčka školy
5 Vajasová Magdaléna školníčka