Majster o.v.

TÝŽDEŇ PÁRNY NEPÁRNY
Meno MOV P U S Š P P U S Š P
Bartoň Miroslav I.MPS IV.MPS IV.MPS II.MPS II.MPS IV.MPS IV.MPS II.MPS III.MPS III.MPS
Mgr. Belko Ján I.A I.A I.A I.A I.A
Bc. Bucko Radomír I.E I.E I.E I.E I.E I.I I.I I.I I.I I.I
Čati Peter I.MPS IV.MPS IV.MPS II.MPS II.MPS I.MPS IV.MPS IV.MPS II.MPS II.MPS
Čech Ľubomír I.ML III.ML III.ML II.ML II.ML I.ML III.ML III.ML II.ML II.ML
IV.ML IV.ML IV.ML IV.ML
Dohányos Miroslav III.S III.S III.S III.S III.S I.S I.S I.S I.S I.S
II.S II.S II.S II.S II.S
Varga Miroslav III.I III.I III.I III.I III.I II.I II.I II.I II.I II.I
Bc. Gulyás Ján III.E III.E III.E III.E III.E II.E II.E II.E II.E II.E
Mgr. Matúš Ladislav III.A III.A III.A III.A III.A II.A II.A II.A II.A II.A
Plešková Daniela I.MA II.MA II.MA III.MA III.MA I.MA II.MA II.MA III.MA III.MA
IV.MA IV.MA IV.MA IV.MA
Slovák Štefan I.MPS II.MPS II.MOS III.MPS III.MPS I.MPS II.MPS II.MPS III.MPS III.MPS