Krúžky

Okrem výchovy a vzdelávania, čo je prioritou našej Súkromnej SOŠ, je aj bohatá mimoškolská činnosť na škole. Touto činnosťou si žiaci prehlbujú svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a taktiež pestujú vlastné záujmy a záľuby, ktoré môžu v školskom roku 2018/19 rozvíjať v týchto krúžkoch:

Ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019

číslo  názov krúžku vyučujúci
1 Angličtina pre pokročilých Mgr. Nagyová
2 Krúžok priateľov umenia, lit. a filmu Mgr. Mračková
3 Angličtina pre maturantov Mgr. Horecký
4 Športový krúžok (bedm. + st. tenis) Mgr. Hlinková
5 Športový – posilňovanie Mgr. Cibiček
6 Športovo – turistický Ing. Vychovalá
7 Architektúra Ing. Kováčiková
8 Diskusný klub Ing. Kostolná
9 Poznaj pamiatky Bratislavy Ing. Dohányosová
10 Angličtina pre začiatočníkov Mgr. Federičová
11 PC nás baví Ing. Kollár
12 Elektrotechnický krúžok Ing. Novotný
13 Umelecko – výtvarný krúžok Ing. Rucová
14 Fyzika v živej prírode Mgr. Majtánová
15 Šachový krúžok Ing. Krebs
16 PC – krúžok p. Slovák
17 Tvorivá dielňa Mgr. Belko
18 Svet motorov Mgr. Matúš
19 Marketing – zásady aranžovania p. Plešková
20 Tvorba a interpretácia literárnych textov Mgr. Špeťko
21 Počítače a internet Mgr. Koiš
22 Tvorba projektov Ing. Bažík
23 Zábavná elektrotechnika Ing. Benčúrik
24 MA-TI-KA Mgr. Čavojová
25 Stolný tenis p. Varga

Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti potom prezentujú naši žiaci na mnohých školských aj mimoškolských súťažiach. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujú aj na týchto aktivitách:

  • na lyžovačke, kde prebieha základný výcvik a zdokonaľovanie sa žiakov v lyžovaní, ktorý uskutočňujeme v zimných mesiacoch na horách,
  • na splavoch po Malom Dunaji – organizujeme základný výcvik splavovania počas víkendov v rámci využitia osobného voľna,
  • na športovom dni, ktorý je vyvrcholením prezentácie celoročne nadobudnutých športových zručnosti