Aké bolo naše DOD ?

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutočnil dňa 12. novembra 2019 na Exnárke zo všetkým ako má byť. Zúčastnili sa desiatky žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičia. Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole absolvovali kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, prezentáciu niekoľkých našich firiem – partnerov a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD bolo sľúbené žrebovanie o hodnotné ceny. V priebehu týždňa výhercom osobne odovzdáme ceny priamo na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou. Viac sa dozvieš na našom webe a FB.

Výhercovia na DOD:

1.miesto: Alexander Tóth

2.miesto: Michael Wegerbauer

3.miesto: Matia Matlaha

„Kto je ďalší“ – návšteva filmového predstavenia

Dňa 15.novembra 2019 sa naši žiaci spoločne s  pedagogickými a odborným zamestnancom mali možnosť zúčastniť na premietaní nového slovenského filmu „Kto je ďalší?“ (autori Miro Drobný, Nataša Slavíková © eSlovensko 2019. Projekt je spolufinancovaný EÚ programom Connecting Europe Facility. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Linka detskej istoty. Za obsah projektu zodpovedá výlučne eSlovensko a tento obsah nemusí vyjadrovať názor našich partnerov a Európskeho spoločenstva).

Ako uvádzajú autori filmu,
hlavným cieľom
filmu bolo aktivizovať tínedžerov, rodičov, vychovávateľov,
učiteľov, slovenské školy na realizovanie zmien, ktoré by
smerovali k zodpovednejšiemu a angažovanému správaniu sa mlčiacej
väčšiny v online svete. Film za deväťdesiat minút zvyšuje
základné povedomie k trom témam – kyberšikanovanie,
selfie-killfie a online sexuálne zneužívanie“.

Všetci
si uvedomujeme,
aká
dôležité je
ochrana detí v digitálnom priestore

a že ohrozené môže
byť každé dieťa,
ktoré
sa v digitálnom
priestore vyskytuje
.

Všetci
si uvedomujeme
, že
ochranu detí
v tomto digitálnom priestore sťažuje
skutočnosť, že
internet je voľne dostupný, anonymný, mobilný a globálny.

Všetci
si uvedomujeme,
že
je potrebné
v rámci našich možností informovať,
poukázať, upozorniť, zasiahnuť

predovšetkým proti
pochybnému, nezákonnému, nevhodnému často až nebezpečnému
obsahu šíriacemu sa voľne na internete,

s cieľom zvyšovať
bezpečnosť na sociálnych sieťach.

Jedným
z dôležitých nástrojov
je aj zefektívňovanie
schém zatriedenia takéhoto obsahu,

ktorý je na internete ich užívateľom ponúkaný. 

S
nárastom počtu online platforiem narastajú nové príležitosti,
ale aj stále sofistikovanejšie
riziká pre deti, o ktorých treba pravdivo hovoriť.

Všetci
máme záujem zodpovedne, bezpečne a múdro žiť s internetom.

Aj
preto, v rámci
prevencie a  ešte pred návštevou filmu

sme aktivovali
pre všetkých žiakov
našej školy na
vybraných hodinách oboznámenie
a diskusiu

o nasledujúcom
dokumente
:

Smernica
č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v
školách a školských zariadeniach

Táto smernica nadobúda účinnosť 1.
septembra 2018.

Vydalo:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.

17. novembra sme si pripomenuli 30 rokov od nežnej revolúcie, v ktorej sa aj študenti dožadovali ľudských práv, pravdy a slobody.

Aj
vďaka tomu sa dnes všetci môžeme slobodnejšie vyjadrovať aj
k tomuto filmu.

Nič
to však nezmení na takýchto skutočných príbehoch, ktoré sa
diali, dejú a budú diať ďalej, ak sa budeme viac ticho
prizerať ako hľadať
riešenia a konať.

Silné
príbehy troch epizód filmu, čerpajúcich zo skutočných príbehov,
umlčali hľadisko pekného kina tak, ako to v škole ani my pri
najväčšej snahe často nedokážeme a to ani pri menšom
počte žiakov.

Tí,
ktorí sme film videli vieme, že mnoho otázok ostalo otvorených,
naznačených.

Otázniky,
ktorý kľudne môžeme nazvať aj výkričníkmi.

A nielen
pre našich žiakov, ale i pre nás samých, pre rodičov a 
spoločnosť, v ktorej žijeme.

Mgr.
Eva Trnkusová, sociálny pedagóg, výchovný poradca
22.11.2019

Loďou v ústrety budúcej kariére

Dňa 8. októbra 2019 sme sa zúčastnili na plavbe loďou „Loďou v ústrety budúcej kariére“. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o rieke Dunaj, ktorá pretká desiatimi krajinami. Stretli sme sa s pedagógmi a súčasnými i bývalými študentmi, zoznámili sme sa s kapitánom lode, exkurzia plavidla, návšteva strojovne i prehliadka prístavu Bratislava. Plavba sa nám veľmi páčila.

Žiaci IV.ML+MA triedy

Táto plavba bola pre všetkých tých, ktorí sa ešte nerozhodli čo po maturite a majú vzťah k vode, páčia sa im lode a plavba, chcú si zakormidlovať na lodnom simulátore či reálnom plavidle, túžia po spoznávaní nepoznaného, láka ich vôňa diaľav a hľadajú niečo zaujímavé s možnosťou perspektívneho uplatnenia bola v poradí už štvrtá prezentačno – propagačná plavba Loďou v ústrety budúcej kariére ako stvorená.

 

FUTSALOVÝ TURNAJ

Dňa 7.10. 2019 sme sa zúčastnili futsalového turnaja na SOŠ Ivánska cesta 21. V skupine sme obsadili tretie, posledné miesto a s turnajom sme sa rozlúčili. Chlapci bojovali statočne, no nestačilo to. Možno nabudúce.

J. Hlinková

 

 

Autosalón v Nitre

Dňa 4.10. sme sa s Ing. Novotným a Mgr. Koišom zúčastnili medzinárodného Autosalónu v Nitre. Videli sme veľa zaujímavých vecí. Najviac sa nám páčila vojenská technika a historické vozidlá. Zúčastnili sme sa aj súťaže motokár a vyhrali zaujímavé ceny. Strávili sme pekný a poučný deň.

Žiaci z učebného odboru autoopravár

 

 

 

Kuchajda – cezpoľný beh

27.9.2019 sa konal cezpoľný beh SŠ Bratislavského kraja družstiev, na ktorom nás reprezentovali naši prváci. /1.ML/. Mali však smolu, Koppa Jaroslav sa počas behu zranil a beh nedokončil .Preto sme skončili až na 7.mieste družstiev. Chlapci však ukázali morálnu silu tým, že Alec Kubín pomohol spolužiakovi do cieľa a sám pokračoval v behu so stratou času. Horváth Sebastián skončil na 16. mieste.