VOĽNÉ MIESTA – učebný odbor AUTOOPRAVÁR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v značkových servisoch ( Hyundai, Škoda, Mikona a iných…), ak áno, naša škola Ti ponúka posledné voľné miesta pre trojročný učebný odbor AUTOOPRAVÁR.

Po ukončení štúdia autoopravár, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako automechanik v autoservisoch.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

VOĽNÉ MIESTA – učebný odbor INŠTALATÉR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v odborných firmách, ak áno, naša škola Ti ponúka posledné voľné miesta pre trojročný učebný odbor INŠTALATÉR. Počas štúdia je možné absolvovať aj zváračský kurz (plyn, elektrika…)

Po ukončení štúdia inštalatér, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako inštalatér v odborných firmách, poprípade si otvoriť vlastnú živnosť.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

Prihlásenie na „Nadstavbové štúdium“

Dávame do pozornosti všetkým absolventom trojročných učebných odborov, ktorí štúdium ukončia získaním výučného listu, že v školskom roku 2019/2020 sa môžu na našej škole prihlásiť na štúdium v dvojročnom dennom nadstavbovom štúdiu v týchto odboroch podľa ukončeného vzdelania:

2414 L 01 – strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02 – elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
3659 L – stavebníctvo
6403 L – podnikanie v remeslách a službách

Prihlášku a viac informácii nájdete na stránke www.sous-ruzinov.sk

Pre nových uchádzačov – Nadstavbové štúdium
Prihlášky je potrebné zasielať do 31.5.2019
na adresu: Súkromná SOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Viac informácii na tel. č.: 0903 409 825

Výsledky prijímacích skúšok

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK A PORADIE NA ÚČELY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM – 6405 K pracovník marketingu
KÓD ŽIAKA prijímacie skúšky MAT prijímacie skúšky SLJ body spolu podľa kritérií prijímacieho konania úspešnosť na PS status
1 2MA01 85 44 328,4 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
2 1MA08 60 42 282,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
3 2MA05 55 43 240,6 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
4 1MA02 60 50 229 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
5 1MA03 45 48 227,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
6 2MA04 40 31 195,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
7 1MA06 45 40 183,6 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
8 1MA07 25 53 181,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
9 1MA09 25 44 160,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta

 

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK A PORADIE NA ÚČELY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM – 3776 K mechanik lietadiel – mechanika
KÓD ŽIAKA prijímacie skúšky MAT prijímacie skúšky SLJ body spolu podľa kritérií prijímacieho konania úspešnosť na PS status
1 1ML01 70 69 330,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
2 2ML03 60 45 305,6 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
3 1ML09 60 60 302,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
4 2ML10 45 38 283,6 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
5 1ML08 65 44 280,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
6 1ML02 50 35 253 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
7 1ML04 45 38 242 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
8 1ML05 55 60 239 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
9 2ML06 45 50 233,4 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
10 1ML07 40 50 206,4 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
11 1ML11 149,3 nezúčastnila sa PS neprijatý

 

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK A PORADIE NA ÚČELY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM – 2682 K mechanik počítačových sietí
KÓD ŽIAKA prijímacie skúšky MAT prijímacie skúšky SLJ body spolu podľa kritérií prijímacieho konania úspešnosť na PS status
1 2MPS33 70 69 362,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
2 1MPS31 60 73 343,6 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
3 2MPS21 50 58 325 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
4 1MPS06 80 48 324 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
5 1MPS07 70 60 317,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
6 2MPS27 60 60 317,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
7 1MPS20 75 53 316,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
8 2MPS22 65 66 310,6 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
9 1MPS08 70 55 305 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
10 1MPS18 75 55 302,4 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
11 2MPS16 55 55 288,4 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
12 1MPS11 65 57 287 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
13 2MPS14 55 57 279,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
14 1MPS15 65 50 278,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
15 2MPS34 45 71 270,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
16 2MPS28 65 50 260 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
17 1MPS17 45 54 259 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
18 1MPS12 50 70 251 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
19 1MPS25 55 62 247,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
20 2MPS09 45 49 245 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
21 1MPS05 60 44 243,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
22 1MPS13 40 49 235,6 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
23 1MPS10 55 27 233,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
24 2MPS24 55 48 225,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
25 1MPS36 65 53 225,6 úspešne vykonal prijímacie skúšky prijatý
26 1MPS04 60 37 216 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
27 1MPS30 35 63 208 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
28 1MPS32 40 52 199 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
29 1MPS02 50 36 196,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
30 2MPS40 25 49 190,7 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
31 1MPS23 20 52 184,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
32 1MPS01 75 25 168,2 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
33 2MPS29 35 31 153,3 úspešne vykonal prijímacie skúšky neprijatý pre nedostatok miesta
34 2MPS38 194 nezúčastnila sa PS neprijatý
35 2MPS19 158,3 nezúčastnila sa PS neprijatý
36 2MPS26 155,6 nezúčastnila sa PS neprijatý

Deň učiteľov

Aj na našej škole si uvedomujeme, že 28. marec je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského, ktorý sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i samotnému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.

Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do života schopných a vzdelaných ľudí. Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali.

Uvedomia si, že svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých chvíľ, že ich práca nekončí len zvonením, ale že aj ich doma čaká niekto, o koho sa treba postarať. Pri takýchto návratoch do školských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú všetkým učiteľom patrí naše veľké ĎAKUJEME!

 

 

ADIABATICKÉ CHLADENIE – prednáška

Dňa 2. apríla 2019 do našej školy zavítala zástupkyňa firmy CLIMAT s.r.o., ktorá má výhradné zastúpenie pre Slovensko a Českú republiku. Ing. Katarína Jašeková z tejto spoločnosti mala prednášku na tému Adiabatické chladenie. Žiaci sa oboznámili s produktami austrálskej firmy na veľkokapacitné chladenie, ktoré sa montuje na veľké výrobné haly, nakoľko má kapacitu chladenia od 20 tisíc m3 za hodinu. Adiabatické chladenie využíva na chladenie vodu, je to účinné ekologické chladenie s úsporou elektrickej energie a poskytuje stály prívod čerstvého upraveného vzduchu. Prednáška sa žiakom páčila, o čom svedčali mnohé otázky študentov na konci prednášky.

 

Odborná exkurzia v čističke odpadových vôd

26. marca 2019 sa triedy I. ST, II.ST a III.I zúčastnili odbornej exkurzie v Čističke odpadových vôd vo Vrakuni. Čistička pracuje na území Bratislavy a čistí vodu aj z okolitých obcí ako Most pri Bratislave, alebo Svätý Jur. Študenti sa oboznámili s celým procesom čistenia mechanického i biologického až po vyústenie do ramena Malého Dunaja. Dozvedeli sme sa nové informácie, akými zmenami prešla čistička od jej vzniku v 70. rokoch minulého storočia až po dnes, keď je najväčšia na Slovensku.