Autosalón 2016

Dňa 22.4 Sme sa ako trieda vybrali na menší výlet a to do Incheba Expo Arény, v ktorej prebiehala ukážka a predaj áut s názvom „AutoSalón“.

Mohli sme tam vidieť množstvo úžasných áut o ktorých môže polovica len snívať. Taktiež boli na ukážke lode, skútre a vrtuľníky.
Celej triede sa páčilo a boli sme spokojní. Deň sme úspešne ukončili a tešíme sa na ďalšie výstavy.
Michal Gschweng, II. ML

Odborná exkurzia na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU

V pondelok 18. 4. 2016 sa žiaci tretieho ročníka študijného odboru mechanik počítačových sietí zúčastnili  odbornej exkurzie na Ústave robotiky a kybernetiky na FEI STU v Mlynskej doline. Pracovníci ústavu nám predstavili roboty a manipulátory, ktoré konštruujú a programujú v spolupráci s viacerými firmami, humanoid, ktorého študenti naprogramovali na vykonávanie rôznych i zábavných úloh. Na záver nám študenti končiaceho ročníka bakalárskeho štúdia ukázali takmer hotový výsledok svojej bakalárskej práce, ako inak, tiež manipulátor.

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

https://youtu.be/j5lV4quRnAA

Deň narcisov

Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí žlté kvietky. „Narcismi“ sme v tento deň my všetci, ktorí si nájdeme chvíľku a spojíme sa v boji proti rakovine. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou. V tento deň (15.4.2016) sa rozhodli pomôcť aj študentky z našej školy. Dominika Rácová a Laura Galovičová zo IV.MPS+MA strávili krásny deň v meste Pezinok, kde dohliadali na žiakov základnej školy Fándlyho.

 „Ľudia boli milí. V jednej chvíli som mala pocit, že sú empatickí a naozaj vedia precítiť situáciu, ktorú zažívajú ľudia s rakovinou. Taktiež dievčatá, ktoré pod mojim dohľadom viedli zbierku, boli slušné a pristupovali k tomu zodpovedne. Nerobili to pre to, aby sa uliali zo školy. Naozaj sa snažili pomôcť. Preto naša skupina a aj skupina pod vedením Laury vyzbierala dokopy 930,21 eur. Všetkým 10 skupinám dohromady sa podarilo vyzbierať neskutočných 4 254,35 eur!

Rada som sa zúčastnila tejto zbierky. Zo začiatku som mala strach, ako budú ľudia reagovať a ako vlastne žiaci základnej školy budú k tomu pristupovať. Som veľmi rada, že aj dnešná mládež je vedená k tomu, aby pomáhala všetkým, ktorí to potrebujú!“

Poďakovanie patrí pani učiteľke Alene Golianovej (ZŠ Fándlyho Pezinok), ktorá sa už niekoľko rokov venuje tejto zbierke spolu so žiakmi. Taktiež ďakujem dievčatám: Laura Galovičová, Minarská Tereza, Drozdová Diana, Kormúthová Romana, Ferková Lenka, Bencsíková Sarah, Bulavová Iveta, Forgo Dominika a Mináriková Lea, ktoré svojim časom prispeli k tomu, aby podporili dobrú vec a všetkým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc ukázali, že na tejto boj nie sú odkázaní len na seba.

Dominika Rácová IV.MPS+MA

 

Odborná prezentácia – Buderus

V rámci novej spolupráce medzi našou strednou odbornou školou a spoločnosťou Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika – Buderus, sa naši žiaci, prvého a druhého ročníka odboru inštalatér zúčastnili 14.04.2016 odbornej prednášky v priestoroch odborného školiaceho strediska v sídle spoločnosti Buderus v Bratislave. Žiaci v sprievode našich pedagógov odborných predmetov, Ing. M. Kostolnej a Ing. Ž. Kováčikovej sa počas prezentácie oboznámili s najmodernejšou technológiou v oblasti vykurovania, kondenzačných kotlov tepelných čerpadiel, ich funkčnosti a montáže. Prezentácia bola na vysokej odbornej úrovni ako aj samotné odborné pracovisko, v ktorom sa prezentácia uskutočnila. Žiaci aj pedagógovia odchádzali z prednášky s odbornými informáciami, ktoré im v rámci ich štúdia vo vyhľadávanom odbore inštalatér budú cennou devízou. Tešíme sa na ďalšie aktivity v rámci spolupráce so spoločnosťou Buderus, ktorá sa nemalou mierou snaží v spolupráci s našou strednou školou o modernizáciu odborného výcviku našich žiakov.

Ing. Želmíra Kováčiková, Mgr. Jozef Lukianov

Výlet loďou

V piatok 8.4.2016 sa žiaci štvrtého a nadstavbového ročníka zúčastnili na plavbe loďou. Plavili sa z prístavu v Bratislave, na hrad Devín a späť. Vyhliadková  propagačno-prezentačná plavba žiakom dokázala, ako veľmi je voda potrebná v doprave. O atmosféru celého programu sa postaral príjemný moderátor z rádia Regina. Študentom počas prezentácii zamestnanci prezentovali svoje profily a možnosti uplatnenia. A to napríklad:

  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica – Ing. Pavel Virág, technicko–prevádzkový riaditeľ
  • Dopravný úrad Bratislava, divízia vnútrozemskej plavby  – Ing. Katarína Mihalovičová, riaditeľka divízie
  • Verejné prístavy, a.s. Bratislava – Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ
  • Slovenská plavba a prístavy, a.s. Bratislava – Kpt. Jaroslav Pakan, vedúci oddelenia lodnej prevádzky
  • Agentúra rozvoja vodnej dopravy Bratislava – Ing. Martin Boroš, riaditeľ agentúry

Svoje skúsenosti porozprávali aj študenti z univerzity v Žiline. Touto cestou dostali aj naši žiaci príležitosť študovať na tejto univerzite a rozšíriť tak rady tých, ktorí sa venujú vodnej doprave. Na záver mali možnosť nazrieť do  bazénov Prístavu Bratislava. I k tejto časti programu bol zabezpečený odborný výklad (Ing. Považan, Ing. Mihalovičová)

Dominika Rácová IV.MPS+MA

Coneco racioenergia 2016

Dňa 7.4. 2016 sme boli s našou triedou II. MPS + ML + MA v Inchebe, na výstave „Coneco – Racioenergia“ kde sme videli mnoho zaujímavých vecí. Bola to výstava na ktorej nájdete všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrady. V areále bolo veľa vystavovateľov a tiež návštevníkov. Prezreli sme si novinky a trendy v tomto odvetví, ako aj vypočuli niekoľko zaujímavých rozhovorov o ekonomike a hospodárnosti v modernom stavebníctve. Nesmeli chýbať ani stánky s občerstvením, ktorých produkty po náročnom dni padli vhod. Celej triede sa akcia páčila a tešíme sa na ďalšie.

coneco 01   12938295_1032921743428364_2987065747431115972_n   coneco 02