Začíname s kurzami ďalšieho vzdelávania

V rámci vzdelávania sme na našej škole od októbra otvorili kurzy ďalšieho vzdelávania (rekvalifikácie) v odboroch stolár, inštalatér, elektromechanik pre nových záujemcov o kurz. Po ich ukončení si záujemcovia môžu zároveň u nás urobiť aj skúšku odbornej spôsobilosti potrebnú na získanie úplnej kvalifikácie. Po získaní úplnej kvalifikácie si môže záujemca založiť novú živnosť v danom odbore. Viac sa dozviete na podstránke Kurzy a ďalšie vzdelávanie.

Medzinárodný strojárenský veľtrh Brno

Dňa 02.10.2014 sa naši žiaci učebných a študijných odborov a pedagógovia zúčastnili prestížneho Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne 2014, ktorý je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európ, kde sa zúčastňuje viac než 1.500 vystavovateľov so zastúpením všetkých kľúčových oblastí strojárenského a elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou veľtrhu bola priemyselná automatizácia, prezentácie meracej, riadiacej, automatizovanej a regulačnej techniky.

Mgr. Milan Koiš

IMG_3654 IMG_3620IMG_3651IMG_3617IMG_3665IMG_3662